Polityka prywatności

Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały stworzone, aby lepiej służyć tym, którzy są zaniepokojeni sposobem, w jaki ich „Informacje umożliwiające identyfikację osoby” (PII) są wykorzystywane w Internecie. PII to informacje, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania pojedynczej osoby lub do zidentyfikowania osoby w kontekście.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy, udostępniamy i zabezpieczamy dane osobowe zbierane za pośrednictwem naszych stron internetowych, w tym BestPoints.com („Strony”), oraz aplikacji mobilnych BestPoints, w tym BestPoints opartych na systemie Android i BestPoints opartych na systemie iOS (zwanych łącznie „Usługami”). Informuje on również o prawach i możliwościach wyboru dotyczących Informacji umożliwiających identyfikację osoby oraz o tym, jak można się z nami skontaktować w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Terminy „BestPoints”, „my” i „nas” obejmują BestPoints Ltd., nasze spółki stowarzyszone i zależne. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Informacji umożliwiających identyfikację osób w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Poza Polityką Prywatności, korzystanie z Serwisu podlega również Warunkom Korzystania z Serwisu.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ABY ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY, WYKORZYSTUJEMY, CHRONIMY I W INNY SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZGODNIE Z NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ – WWW.BESTPOINTS.COM.

 1. Informacje, które gromadzimy:
  • §1 Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane Osobowe dotyczące użytkownika uzyskujemy z różnych źródeł opisanych poniżej.
  • §2 Tam, gdzie ma to zastosowanie, informujemy, czy i dlaczego użytkownik musi przekazać nam swoje Dane osobowe, a także jakie są konsekwencje nieprzekazania tych danych. Jeśli użytkownik nie poda Danych osobowych, gdy zostanie o to poproszony, może nie być w stanie korzystać z Usług, jeśli informacje te są niezbędne do ich świadczenia lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich gromadzenia.
 2. Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika:
  • §1 Rejestracja: Jeśli chcesz mieć dostęp do niektórych funkcji na BestPoints, może być wymagane, aby stać się zarejestrowanym użytkownikiem, oraz do przedstawienia następujących rodzajów danych osobowych do BestPoints Ltd.:
   1. Nazwa
   2. Adres e-mail
  • §2Inne informacje opcjonalne: Możemy poprosić użytkownika o dodatkowe informacje o sobie, takie jak wiek, kraj lub miasto, upodobania i preferencje oraz inne pytania ankietowe. Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe.
  • §3Komunikacja. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje o użytkowniku. Na przykład, gdy użytkownik kontaktuje się z naszym Działem Obsługi Klienta, możemy otrzymać jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść, datę i godzinę wiadomości lub załączników, które użytkownik może do nas wysłać, oraz inne informacje, które użytkownik zdecyduje się podać.
  • §4Zgłoszenie do pracy. Jeśli użytkownik ubiega się o pracę w naszej firmie, gromadzimy informacje o jego podaniu, w tym życiorys i dane kontaktowe jego referentów, a także wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecydował się nam przekazać w kontekście swojego podania.
 3. Dane osobowe uzyskane od stron trzecich:
  • §1 Zbieramy informacje z serwisów społecznościowych, gdy użytkownik używa poświadczeń do tych serwisów, aby zalogować się do Usługi, lub gdy łączy swoje konta w serwisach społecznościowych z Usługą. Na przykład, kiedy użytkownik loguje się za pomocą swoich danych uwierzytelniających z Facebooka lub Google, gromadzimy informacje, które użytkownik zezwolił platformie na udostępnienie nam, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, lista znajomych, zdjęcie profilowe i listy odtwarzania, wraz z innymi elementami profilu w sieci społecznościowej, które zostały udostępnione przez użytkownika. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
 4. Dane osobowe zbierane automatycznie podczas korzystania z Usług przez użytkownika:
  • §1 Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, my i nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy zbierać informacje od użytkownika za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne i dzienniki serwerów internetowych. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii w swojej przeglądarce i w wiadomościach e-mail zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Informacje gromadzone w ten sposób obejmują adres IP, charakterystykę przeglądarki, siłę usługi, dostawcę danych, identyfikatory i charakterystykę urządzenia, kod kraju lub przybliżoną lokalizację, wersję systemu operacyjnego, preferencje językowe, odsyłające adresy URL oraz informacje o korzystaniu z naszych Usług, takie jak długość czasu (w sekundach), metadane i rodzaj nośnika. Możemy wykorzystywać te informacje na przykład w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług, analizowania zachowań i preferencji użytkowników w celu dostarczania im treści dostosowanych do ich potrzeb, określania liczby użytkowników odwiedzających określone strony lub otwierających wiadomości lub biuletyny albo w celu zapobiegania oszustwom. Współpracujemy z dostawcami usług analitycznych, takimi jak Google Analytics, którzy wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i analizowania informacji o korzystaniu z Usług oraz tworzenia raportów na temat działań i trendów. Serwis ten może również gromadzić informacje dotyczące korzystania z innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów online. O praktykach Google można dowiedzieć się pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/, a zrezygnować z nich, pobierając dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics, dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • §2 Ponadto, jeśli użytkownik jest rezydentem UE, reklamy wyświetlane użytkownikowi mogą być dostarczane za pośrednictwem platformy Ogury Choice Management Platform („Ogury CMP”), która jest zgodna z wersją 2.0 IAB Europe Transparency and Consent Framework („TCFV2”). W związku z tym, uprzednia zgoda użytkownika będzie zbierana za pośrednictwem systemu Ogury CMP, który obsługuje TCFV2.
  • §3 Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje były gromadzone za pomocą plików cookie, większość przeglądarek umożliwia automatyczne odrzucanie plików cookie lub daje możliwość wyboru między odrzuceniem a zaakceptowaniem przesłania do urządzenia użytkownika określonego pliku cookie (lub plików cookie) z określonej witryny. Warto również zajrzeć na stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Mobilny system operacyjny użytkownika powinien również umożliwiać zarządzanie plikami cookie i preferencjami reklamowymi (można to znaleźć w funkcji „ustawienia” urządzenia). Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, może doświadczyć pewnych niedogodności w korzystaniu z Usług.
 5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników:
  • §1 Informacje zebrane od użytkownika podczas rejestracji, zapisywania się do naszego biuletynu, odpowiadania na ankietę lub komunikację marketingową, surfowania po witrynie internetowej lub korzystania z niektórych innych funkcji witryny możemy wykorzystywać w następujący sposób:
   1. Użytkowanie wewnętrzne i związane z usługami. Używamy Informacji osobistych do celów wewnętrznych i związanych z Usługami, w tym do obsługi, świadczenia i konserwacji Usług.
   2. Analityka i doskonalenie usług. My i nasi usługodawcy wykorzystujemy Dane osobowe gromadzone w Usługach, takie jak lokalizacja użytkownika i jego działania w Usługach, do monitorowania i analizowania korzystania z Usług oraz do ulepszania i udoskonalania Usług.
   3. Komunikacja. Możemy się z Tobą skontaktować (i) do celów obsługi klienta lub wsparcia technicznego, lub (ii) w celu wysłania Ci (a) informacje o tematach lub treściach, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, lub (b) aktualizacje dotyczące najnowszych osiągnięć lub funkcji Usług. Możemy również wysyłać powiadomienia push na urządzenie użytkownika oraz okresowe komunikaty na podany przez niego adres e-mail, jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania takich powiadomień i komunikatów.
   4. Reklama. My i nasi partnerzy reklamowi możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika, w tym jego lokalizację i działania podejmowane przez niego w Serwisie, w celu ułatwienia dostarczania reklam.
   5. Zawartość dostosowana do potrzeb. Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu spersonalizowanych usług, treści, ofert i zaleceń.
   6. Dane zagregowane. Możemy pozbawiać tożsamości i gromadzić informacje zebrane za pośrednictwem Usług do celów analizy statystycznej i innych celów zgodnych z prawem.
   7. Prawo. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe w celu egzekwowania Warunków Korzystania z Usług, obrony naszych praw, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i zasad wewnętrznych.Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Dane Osobowe użytkownika przetwarzamy wyłącznie na podstawie ważnej podstawy prawnej, w tym gdy:
    • Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie swoich Danych Osobowych, na przykład w celu otrzymywania elektronicznej komunikacji marketingowej;
    • Informacje osobiste użytkownika są nam potrzebne do świadczenia Usług, w tym do rejestracji konta, odpowiadania na zapytania użytkownika lub do obsługi klienta;
    • Mamy prawny obowiązek wykorzystania Państwa Danych Osobowych; lub
    • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu Danych Osobowych. W szczególności mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Danych osobowych użytkownika do personalizacji naszych usług i dostarczania użytkownikowi treści dostosowanych do jego potrzeb, prowadzenia analiz biznesowych oraz poprawy bezpieczeństwa, ochrony i wydajności naszych Usług. Przetwarzanie Danych Osobowych przez AIG opiera się na uzasadnionych interesach AIG lub osób trzecich wyłącznie wtedy, gdy interesy te nie są ważniejsze od praw i interesów AIG.
 6. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkowników:
  • §1 Ujawniamy Informacje osobiste, które gromadzimy o użytkowniku w kontekście Usług, osobom trzecim w następujących okolicznościach:
   1. Chartis może udostępniać Dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym Chartis.
   2. Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w imieniu Chartis, takie jak hosting witryny internetowej, przetwarzanie płatności, analiza danych, dostarczanie technologii informacyjnej i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, reklama online, audyt oraz inne usługi. Nie sprzedajemy Informacji osobistych użytkownika i udostępniamy je wyłącznie zewnętrznym usługodawcom w celu obsługi Usług. Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika dostawcom usług, którzy zapewniają wsparcie dla użytkowników i wykonują inne operacje biznesowe w imieniu firmy Moneybookers, zgodnie z jej instrukcjami oraz stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika.
   3. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika.
   4. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest właściwe: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem obowiązującym poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) przestrzeganie procedur prawnych; (c) odpowiadania na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) egzekwowania naszych zasad i warunków; (e) w celu ochrony działań firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub naszych spółek zależnych, użytkownika lub innych osób; oraz (g) umożliwienie nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.
 7. Bezpieczeństwo i ochrona informacji o użytkowniku:
  • §1 Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne oraz fizyczne, które mają na celu odpowiednią ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania Danych Osobowych będących w posiadaniu AIG.
  • §2 Nie stosujemy skanowania podatności na ataki i/lub skanowania zgodnie ze standardami PCI. Zewnętrzna bramka płatnicza zgodna ze standardem PCI obsługuje wszystkie transakcje CC. Regularnie przeprowadzamy skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania.
  • §3 Dane osobowe użytkowników znajdują się za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Ponadto wszystkie podawane przez użytkowników informacje poufne/kredytowe są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).
  • §4 W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników w momencie składania zamówienia przez użytkownika stosujemy różne środki bezpieczeństwa.
  • §5 Wszystkie transakcje są przetwarzane przez dostawcę bramy i nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.
 8. Przechowywanie danych:
  • §1 Podejmujemy działania mające na celu usunięcie Danych Osobowych lub przechowywanie ich w formie uniemożliwiającej identyfikację użytkownika, gdy te informacje nie są już potrzebne do celów, dla których je przetwarzamy, chyba że prawo wymaga od nas przechowywania tych informacji przez dłuższy okres. Przy określaniu okresu przechowywania danych bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak rodzaj produktów i usług zamówionych przez użytkownika lub świadczonych na jego rzecz, charakter i długość naszych relacji z użytkownikiem, możliwość ponownego skorzystania z naszych produktów lub usług, wpływ usunięcia niektórych informacji od użytkownika lub na jego temat na świadczone przez nas usługi, obowiązkowe okresy przechowywania danych przewidziane prawem oraz okresy przedawnienia.
 9. Cookies:
  • §1 Używamy plików cookie, aby:
   1. Zrozumienie i zapisanie preferencji użytkownika dla przyszłych wizyt.
   2. Śledzenie reklam.
   3. Kompilowanie zbiorczych danych dotyczących ruchu na stronie i interakcji z witryną w celu zapewnienia lepszych doświadczeń i narzędzi w przyszłości. Możemy również korzystać z usług zaufanych stron trzecich, które śledzą te informacje w naszym imieniu.
  • §2 Użytkownik może zdecydować, czy chce, aby komputer ostrzegał go za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, czy też może wyłączyć wszystkie pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka różni się nieco od siebie, sprawdź w menu Pomoc swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo modyfikować pliki cookie.
  • §3 Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie, niektóre funkcje, które usprawniają korzystanie z witryny, mogą nie działać prawidłowo.
 10. Google:
  • §1 Wymagania Google dotyczące reklamy można podsumować w Zasadach reklamy Google. Zostały one wprowadzone w celu zapewnienia użytkownikom pozytywnych doświadczeń. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=enWe wykorzystuje w naszej witrynie reklamy Google AdSense.
  • §2 Google, jako sprzedawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na naszej stronie. Wykorzystanie przez Google pliku cookie DART umożliwia wyświetlanie reklam dla naszych użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na naszej stronie oraz na innych stronach w Internecie. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z pliku cookie DART, odwiedzając politykę prywatności Google Ad and Content Network.
  • §3 Wdrożyliśmy następujące rozwiązania:
   1. Remarketing z Google AdSense
   2. Raportowanie impresji w sieci Google Display Network
   3. Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań
   4. Integracja z platformą DoubleClick
  • §4 Wraz z dostawcami zewnętrznymi, takimi jak Google, wykorzystujemy pliki cookie pierwszej kategorii (takie jak pliki cookie Google Analytics) oraz pliki cookie drugiej kategorii (takie jak pliki cookie DoubleClick) lub inne identyfikatory trzeciej kategorii w celu kompilacji danych dotyczących interakcji użytkowników z emisją reklam oraz innych funkcji usług reklamowych związanych z naszą witryną.
 11. Prawa i wybór użytkownika:
  • §1 Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce już otrzymywać od nas informacji marketingowych, powinien postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zamieszczonymi w każdej z takich informacji. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania od nas komercyjnych wiadomości e-mail, wysyłając do nas swoje żądanie pocztą elektroniczną na adres support@bestpoints.com. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości handlowych, może nadal otrzymywać od nas wiadomości administracyjne dotyczące Usług.
  • §2 Europejskie prawa do prywatności: W zależności od kraju użytkownika, a w szczególności, jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą mu przysługiwać następujące dodatkowe prawa:
   1. Żądania dostępu do przechowywanych przez nas Informacji osobistych o użytkowniku oraz uzyskania informacji na ich temat, aktualizacji i korekty nieścisłości w Informacjach osobistych, ograniczenia przetwarzania Informacji osobistych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, anonimizacji lub usunięcia tych informacji, a także skorzystania z prawa do przenoszenia danych w celu łatwego przekazania Informacji osobistych do innej firmy. Ponadto użytkownikowi może przysługiwać prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym w kraju zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu, w którym doszło do incydentu.
   2. W każdej chwili i nieodpłatnie wycofać wszelkie zgody udzielone uprzednio AIG na przetwarzanie Danych Osobowych. Będziemy stosować Twoje preferencje w przyszłości i nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 12. CAN SPAM Act:
  • §1 CAN-SPAM Act to ustawa, która określa zasady dotyczące komercyjnej poczty elektronicznej, ustanawia wymogi dotyczące wiadomości komercyjnych, daje odbiorcom prawo do wstrzymania wysyłania do nich wiadomości e-mail oraz określa surowe kary za naruszenia.
  • §2 Gromadzimy adres e-mail użytkownika w celu:
   1. Wysyłanie informacji, odpowiadanie na zapytania i/lub inne prośby lub pytania
   2. Przetwarzanie zamówień oraz wysyłanie informacji i aktualizacji dotyczących zamówień.
   3. Wysłać dodatkowe informacje związane z produktem i/lub usługą
  • §3 Aby zachować zgodność z CAN SPAM, wyrażamy zgodę na następujące postanowienia:
   1. Nie używać fałszywych lub wprowadzających w błąd tematów lub adresów e-mail.
   2. W jakiś rozsądny sposób zidentyfikuj wiadomość jako reklamę.
   3. Należy podać fizyczny adres siedziby naszej firmy lub zakładu.
   4. Monitorować usługi email marketingowe innych firm pod kątem zgodności z przepisami, jeśli są one wykorzystywane.
   5. Szybko reaguj na prośby o rezygnację/wypisanie się z listy.
   6. Umożliwienie użytkownikom rezygnacji z subskrypcji za pomocą łącza znajdującego się w dolnej części każdej wiadomości e-mail

Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres support@bestpoints.com, a my niezwłocznie usuniemy Cię ze WSZYSTKIEJ korespondencji.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności można się z nami skontaktować, korzystając z poniższych informacji.

BestPoints,

Podzamcze 217,

Lubelskie, Łęczna, 21-010

Polska.

NIP (TIN): 5050131787

KRS (NCR): 0000912801

REGON: 369984890

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana w dniu 21 lipca 2020 r.

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

support@bestpoints.com

www.bestpoints.com